Algemene voorwaarden (consumenten)

Download de algemene voorwaarden als PDF.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Privacy policy en het gebruik van cookies
Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 5 - Leveringsvoorwaarden
Artikel 6 - Betalingen
Artikel 7 - Kortingen
Artikel 8 - Herroepingsrecht
Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De aangeboden producten en prijzen
Artikel 12 - Beschikbaarheid website
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Bezorgpartner: het restaurant of supermarkt in kwestie waar een bestelling is geplaatst;
 6. Bestel-thuis.nl: de naam van de onderneming welke diverse bestelsites exploiteert, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24448199 en gevestigd is aan Verdunplein 17, Unit A7415, 5627 SZ te Eindhoven.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door de consument vanaf de websites van Bestel-thuis.nl zijn geplaatst.

Artikel 3 - Privacy policy en het gebruik van cookies

Op de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies is de privacy policy van Bestel-thuis.nl van toepassing.
Deze privacy policy is online te vinden op http://www.bestel-thuis.nl/privacy-policy.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Bestel-thuis.nl en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 5 - Leveringsvoorwaarden

Bestel-thuis.nl is slechts intermediair tussen de consument en de bezorgpartner, zodoende wordt de daadwerkelijke leveringsovereenkomst onder de algemene voorwaarden van de bezorgpartner gesloten.

Artikel 6 - Betalingen

 1. Elektronische betalingen, waaronder betalingen via iDEAL, PayPal, Bitcoin, AfterPay, Visa, MasterCard en American Express, worden door Bestel-thuis.nl aan de bezorgpartner overgemaakt.
 2. Bij keuze voor betaling via AfterPay gaat de consument tevens akkoord met de algemene voorwaarden van AfterPay. Deze aanvullende voorwaarden zijn online te vinden op https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden.
 3. Wanneer de bezorgpartner niet (volledig) tot levering is overgegaan, kan de consument een verzoek tot terugboeking van een elektronische betaling indienen bij de klantenservice. Een terugboeking kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

Artikel 7 - Kortingen

 1. Kortingen worden berekend op basis van het totaalbedrag, exclusief bezorg- en eventuele transactiekosten.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. In verband met de bederfelijkheid van de te bestellen / reeds bestelde producten is het herroepingsrecht uitgesloten (art. 46d lid 4 sub b Burgerlijk Wetboek) wanneer er besteld is bij één van de aangesloten bezorgrestaurants.
 2. Bij de aankoop van producten bij één van de aangesloten supermarkten en slijterijen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en Bestel-thuis.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 3. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de leverancier zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakkingen. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden.
 5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de leverancier geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 6. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de betreffende bezorgpartner dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bestel-thuis.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bestel-thuis.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio­ en video­opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 11 - De aangeboden producten en prijzen

 1. Bestel-thuis.nl doet er alles aan om de aangeboden producten en bijbehorende prijzen zo correct mogelijk op haar websites te presenteren. Bestel-thuis.nl alsmede de betreffende bezorgpartners zijn echter niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van enige prijsverschillen.
 2. Bij het constateren van verschillen in producten en/of prijzen verzoeken wij de consument deze telefonisch te melden bij de klantenservice of op het e-mailadres [email protected].
 3. De prijzen op de websites zijn inclusief BTW maar exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten en eventueel de transactiekosten, in geval van een elektronische betaling, worden tijdens het afrekenen van de bestelling aan het totaalbedrag toegevoegd.

Artikel 12 - Beschikbaarheid website

 1. Bestel-thuis.nl doet er alles aan haar websites voor iedereen 24 uur per dag beschikbaar te stellen. Om de websites verder te verbeteren en te optimaliseren kunnen er (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Bestel-thuis.nl zal deze werkzaamheden, voor zover mogelijk, altijd in de nacht uitvoeren om de beschikbaarheid van haar websites te waarborgen.
 2. Bestel-thuis.nl behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot haar websites geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Bestel-thuis.nl doet als intermediair haar uiterste best de bestellingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende bezorgpartners. Voorts accepteert Bestel-thuis.nl geen enkele aansprakelijkheid over het niet functioneren van de website en/of aanverwante diensten. Mocht de consument twijfelen over de aankomst van de bestelling bij de betreffende bezorgpartner, dan staat het de consument vrij om dit na te gaan bij de bezorgpartner of door contact op te nemen met de klantenservice.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Bestel-thuis.nl zorgt als intermediair er voor dat bestellingen die vanaf de websites worden geplaatst binnen enkele minuten worden afgeleverd bij de betreffende bezorgpartners. Bestel-thuis.nl is enkel verantwoordelijk voor de aflevering van de bestelling bij de betreffende bezorgpartner en niet voor de uiteindelijke levering door de bezorgpartner.
 2. Bij klachten over de daadwerkelijke levering van de bestelling bemiddelt Bestel-thuis.nl tussen de consument en de betreffende bezorgpartner.
 3. Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bestel-thuis.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. De ingediende klachten bij Bestel-thuis.nl worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bestel-thuis.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Bestel-thuis.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Bestel-thuis.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
 3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16 - Wijziging algemene voorwaarden

Bestel-thuis.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Dit platform gebruikt naast functionele cookies ook analytische cookies om de werking van het platform te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij reclame/tracking cookies van andere partijen om gerichte reclame aan te kunnen bieden. Wanneer je van het platform gebruik blijft maken geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Lees meer over onze privacy policy

Dit platform gebruikt naast functionele cookies ook analytische cookies om de werking van het platform te verbeteren.
Daarnaast gebruiken wij reclame/tracking cookies van andere partijen om gerichte reclame aan te kunnen bieden.
Wanneer je van het platform gebruik blijft maken geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Lees meer over onze privacy policy